Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 11/05/2016 (05:06)
Giá LLDPE tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 11 tháng Năm, chốt ở mức tăng CNY80/tấn (USD12/tấn) lên CNY8175/tấn (USD1076/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 570,372 tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 11 tháng Năm, chốt ở mức tăng CNY172/tấn (USD26/tấn) lên CNY6765/tấn (USD890/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 608,602 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 11 tháng Năm, chốt ở mức tăng CNY30/tấn (USD5/tấn) lên CNY5085/tấn (USD669/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 12,520 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập