Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 13/05/2016 (06:10)
Giá LLDPE tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 13 tháng Năm, chốt ở mức giảm CNY50/tấn (USD8/tấn) xuống còn CNY8155/tấn (USD1073/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 908,082 tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 13 tháng Năm, chốt ở mức tăng CNY12/tấn (USD2/tấn) lên CNY6815/tấn (USD897/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 858,810 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 13 tháng Năm, chốt ở mức giảm CNY20/tấn (USD3/tấn) xuống còn CNY5070/tấn (USD667/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 21,570 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập