Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 16/05/2016 (04:12)
Giá LLDPE tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 16 tháng Năm, chốt ở mức giảm CNY170/tấn (USD26/tấn) xuống còn CNY7905/tấn (USD1038/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 914,904 tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 16 tháng Năm, chốt ở mức giảm CNY42/tấn (USD6/tấn) xuống còn CNY6691/tấn (USD879/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 679,290 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại LIên, thứ Hai ngày 16 tháng Năm, chốt ở mức giảm CNY10/tấn (USD1/tấn) xuống còn CNY5045/tấn (USD662/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 15,378 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập