Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 23/05/2016 (04:48)
Giá LLDPE tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, ngày 23 tháng Năm, chốt ở mức giảm CNY120/tấn (USD18/tấn) xuống còn CNY7850/tấn (USD1025/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao địch đạt 757,888 tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, ngày 23 tháng Năm, chốt ở mức giảm CNY195/tấn (USD30/tấn) xuống còn CNY6368/tấn (USD832/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao địch đạt 795,046 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, ngày 23 tháng Năm, chốt ở mức giảm CNY20/tấn (USD3/tấn) xuống còn CNY5150/tấn (USD673/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao địch đạt 40,374 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập