Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 25/05/2016 (04:05)
Giá LLDPE tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 25 tháng Năm, đóng cửa ở mức tăng CNY95/tấn (USD14/tấn) lên CNY8000/tấn (USD1045/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 638,964 tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 25 tháng Năm, đóng cửa ở mức tăng CNY60/tấn (USD9/tấn) lên CNY6403/tấn (USD836/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 638,484 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 25 tháng Năm, đóng cửa ở mức giảm CNY15/tấn (USD12/tấn) xuống CNY5110/tấn (USD667/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 19,218 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập