Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 26/05/2016 (06:16)
Giá LLDPE tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, ngày 26 tháng Năm, chốt ở mức giảm CNY25/tấn (USD4/tấn) xuống còn CNY7995/tấn (USD1044/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 596,938 tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, ngày 26 tháng Năm, chốt ở mức tăng CNY112/tấn (USD17/tấn) lên CNY6499/tấn (USD849/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 603,498 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, ngày 26 tháng Năm, chốt ở mức giảm CNY15tấn (USD2/tấn) lên CNY5095/tấn (USD665/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 21,948 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập