Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 27/05/2016 (04:52)
Giá LLDPE tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 27 tháng Năm, chốt ở mức giảm CNY180/tấn (USD27/tấn) xuống còn CNY7835/tấn (USD1021/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 669,076 tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 27 tháng Năm, chốt ở mức giảm CNY9/tấn (USD1/tấn) xuống còn CNY6423/tấn (USD837/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 580,086 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 27 tháng Năm, chốt ở mức giảm CNY60/tấn (USD9/tấn) xuống còn CNY5045/tấn (USD657/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 24,910 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập