Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 30/05/2016 (05:16)
Giá LLDPE tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 30 tháng Năm, chốt ở mức tăng CNY145/tấn (USD22/tấn) lên CNY8025/tấn (USD1046/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 525,392 tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 30 tháng Năm, chốt ở mức tăng CNY176/tấn (USD27/tấn) lên CNY6587/tấn (USD858/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 615,290 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 30 tháng Năm, chốt ở mức tăng CNY60/tấn (USD9/tấn) lên CNY5130/tấn (USD669/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 26,250 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập