Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 31/05/2016 (04:26)
Giá LLDPE tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, ngày 31 tháng Năm, chốt ở mức tăng CNY155/tấn (USD24/tấn) lên CNY8105/tấn (USD1056/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 518,504 tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, ngày 31 tháng Năm, chốt ở mức tăng CNY201/tấn (USD31/tấn) lên CNY6700/tấn (USD873/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 759,728 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, ngày 31 tháng Năm, chốt ở mức tăng CNY80/tấn (USD12/tấn) lên CNY5155/tấn (USD672/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 21,858 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập