Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 01/06/2016 (05:02)
Giá LLDPE tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, ngày mồng 1 tháng Sáu, chốt ở mức giảm CNY50/tấn (USD8/tấn) xuống CNY8035/tấn (USD1047/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 422,890 tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, ngày mồng 1 tháng Sáu, chốt ở mức giảm CNY17/tấn (USD3/tấn) xuống CNY6648/tấn (USD866/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 483,788 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, ngày mồng 1 tháng Sáu, chốt ở mức tăng CNY35/tấn (USD5/tấn) lên CNY5180/tấn (USD675/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 23,064 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập