Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 02/06/2016 (06:03)
Giá LLDPE tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, ngày mồng 2 tháng Sáu, chốt ở mức giảm CNY110/tấn (USD17/tấn) xuống CNY7960/tấn (USD1037/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 492,056 tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, ngày mồng 2 tháng Sáu, chốt ở mức giảm CNY29/tấn (USD4/tấn) xuống CNY6617/tấn (USD862/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 458,002 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, ngày mồng 2 tháng Sáu, chốt ở mức tăng CNY15/tấn (USD2/tấn) lên CNY5170/tấn (USD674/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 21,354 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập