Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 03/06/2016 (04:24)
Giá LLDPE tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, ngày mồng 3 tháng Sáu, chốt ở mức tăng CNY145/tấn (USD22/tấn) lên CNY8135/tấn (USD1060/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 493,440 tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, ngày mồng 3 tháng Sáu, chốt ở mức tăng CNY137/tấn (USD21/tấn) lên CNY6777/tấn (USD883/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 516,954 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, ngày mồng 3 tháng Sáu, chốt ở mức giảm CNY15/tấn (USD2/tấn) xuống CNY5150/tấn (USD671/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 17,600 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập