Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 06/06/2016 (05:00)
Giá LLDPE tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày mồng 3 tháng Sáu, chốt ở mức tăng CNY105/tấn (USD16/tấn) lên CNY8160/tấn (USD1060/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 454,806 tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày mồng 3 tháng Sáu, chốt ở mức tăng CNY51/tấn (USD8/tấn) lên CNY6773/tấn (USD880/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 494,628 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày mồng 3 tháng Sáu, chốt ở mức giảm CNY15/tấn (USD2/tấn) xuống CNY5155/tấn (USD669/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 16,058 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập