Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 07/06/2016 (05:14)
Giá LLDPE tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày mồng 7 tháng Sáu, chốt ở mức giảm CNY15/tấn (USD2/tấn) xuống còn CNY8145/tấn (USD1058/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 325,436 tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày mồng 7 tháng Sáu, chốt ở mức tăng CNY14/tấn (USD2/tấn) lên CNY6771/tấn (USD879/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 293,902 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày mồng 7 tháng Sáu, chốt ở mức tăng CNY15/tấn (USD2/tấn) lên CNY5170/tấn (USD671/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 20,512 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập