Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 14/06/2016 (04:21)
Giá LLDPE tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 14 tháng Sáu, chốt ở mức tăng CNY15/tấn (USD2/tấn) lên CNY8255/tấn (USD1075/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 488,288 tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 14 tháng Sáu, chốt ở mức giảm CNY29/tấn (USD4/tấn) xuống CNY6840/tấn (USD891/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 439,962 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 14 tháng Sáu, chốt ở mức giảm CNY50/tấn (USD8/tấn) xuống CNY5020/tấn (USD654/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 25,412 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập