Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 16/06/2016 (04:28)
Giá LLDPE tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 16 tháng Sáu, chốt ở mức tăng CNY170/tấn (USD26/tấn) lên CNY8470/tấn (USD1103/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 564,062 tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 16 tháng Sáu, chốt ở mức tăng CNY146/tấn (USD22/tấn) lên CNY6919/tấn (USD901/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 446,652 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 16 tháng Sáu, chốt ở mức tăng CNY15/tấn (USD2/tấn) lên CNY5025/tấn (USD654/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 18,040 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập