Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 17/06/2016 (05:28)
Giá LLDPE tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu, ngày 17 tháng Sáu, chốt ở mức tăng CNY195/tấn (USD30/tấn) lên CNY8650/tấn (USD1126/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 627,492 tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu, ngày 17 tháng Sáu, chốt ở mức tăng CNY173/tấn (USD26/tấn) lên CNY7065/tấn (USD920/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 574,906 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu, ngày 17 tháng Sáu, chốt ở mức tăng CNY55/tấn (USD8/tấn) lên CNY5090/tấn (USD663/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 23,982 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập