Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 20/06/2016 (04:49)
Giá LLDPE tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 20 tháng Sáu, chốt ở mức tăng CNY250/tấn (USD38/tấn) lên CNY8780/tấn (USD1139/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 535,094 tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 20 tháng Sáu, chốt ở mức tăng CNY265/tấn (USD40/tấn) lên CNY7207/tấn (USD935/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 464,834 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 20 tháng Sáu, chốt ở mức tăng CNY170/tấn (USD26/tấn) lên CNY5225/tấn (USD678/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 41,116 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập