Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 21/06/2016 (04:05)
Giá LLDPE tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 21 tháng Sáu, đóng cửa ở mức tăng CNY45/tấn (USD7/tấn) lên CNY8755/tấn (USD1136/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 651,458 tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 21 tháng Sáu, đóng cửa ở mức tăng CNY137/tấn (USD21/tấn) lên CNY7290/tấn (USD946/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 690,500 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 21 tháng Sáu, đóng cửa ở mức tăng CNY120/tấn (USD18/tấn) lên CNY5280/tấn (USD685/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 40,936 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập