Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 23/06/2016 (06:04)
Giá LLDPE tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 23 tháng Sáu, chốt ở mức tăng CNY70/tấn (USD11/tấn) lên CNY8835/tấn (USD1146/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao địch đạt 464,488 tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 23 tháng Sáu, chốt ở mức tăng CNY51/tấn (USD8/tấn) lên CNY8835/tấn (USD1146/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao địch đạt 450,752 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 23 tháng Sáu, chốt ở mức tăng CNY165/tấn (USD25/tấn) lên CNY5485/tấn (USD712/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao địch đạt 138,844 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập