Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 24/06/2016 (04:37)
Giá LLDPE tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 24 tháng Sáu, tăng CNY45/tấn (USD7/tấn) lên CNY8875/tấn (USD1152/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 785,462 tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 24 tháng Sáu, tăng CNY126/tấn (USD19/tấn) lên CNY7462/tấn (USD968/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 817,218 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 24 tháng Sáu, tăng CNY30/tấn (USD5/tấn) lên CNY5505/tấn (USD714/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 91,760 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập