Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 29/06/2016 (05:04)
Giá LLDPE tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 29 tháng Sáu, chốt ở mức giảm CNY235/tấn (USD36/tấn) xuống CNY8905/tấn (USD1157/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 853,690 tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 29 tháng Sáu, chốt ở mức tăng CNY25/tấn (USD4/tấn) lên CNY7929/tấn (USD1030/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 1,009,648 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 29 tháng Sáu, chốt ở mức tăng CNY5/tấn (USD1/tấn) lên CNY5675/tấn (USD737/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 650,66 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập