Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 30/06/2016 (04:43)
Giá LLDPE tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 30 tháng Sáu, chốt ở mức giảm CNY80/tấn (USD12/tấn) xuống còn CNY8915/tấn (USD1158/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 1,159,030 tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 30 tháng Sáu, chốt ở mức tăng CNY145/tấn (USD22/tấn) lên CNY8052/tấn (USD1046/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 1,012,602 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 30 tháng Sáu, chốt ở mức tăng CNY45/tấn (USD7/tấn) lên CNY5715/tấn (USD742/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 61,254 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập