Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 01/07/2016 (04:33)
Giá LLDPE tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày mồng 1 tháng Bảy, chốt ở mức tăng CNY25/tấn (USD4/tấn) lên CNY9055/tấn (USD1176/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 776,998 tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày mồng 1 tháng Bảy, chốt ở mức giảm CNY74/tấn (USD11/tấn) lên CNY8007/tấn (USD1040/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 634,410 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày mồng 1 tháng Bảy, chốt ở mức tăng CNY40/tấn (USD6/tấn) lên CNY5760/tấn (USD748/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 66,826 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập