Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 04/07/2016 (05:21)
Giá LLDPE tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày mồng 4 tháng Bảy, chốt ở mức tăng CNY445/tấn (USD67/tấn) lên CNY9435/tấn (USD1213/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 723,662 tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày mồng 4 tháng Bảy, chốt ở mức tăng CNY399/tấn (USD60/tấn) lên CNY8379/tấn (USD1078/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 635,036 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày mồng 4 tháng Bảy, chốt ở mức tăng CNY155/tấn (USD23/tấn) lên CNY5860/tấn (USD754/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 70,474 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập