Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 05/07/2016 (05:57)
Giá LLDPE tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba mồng 5 tháng Bảy, chốt ở mức tăng CNY205/tấn (USD38/tấn) lên CNY9515/tấn (USD1224/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 1,238,200 tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba mồng 5 tháng Bảy, chốt ở mức tăng CNY77/tấn (USD12/tấn) lên CNY8365/tấn (USD1076/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 911,010 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba mồng 5 tháng Bảy, chốt ở mức giảm CNY45/tấn (USD7/tấn) xuống còn CNY5795/tấn (USD745/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 66,064 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập