Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 06/07/2016 (05:03)
Giá LLDPE tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày mồng 6 tháng Bảy, chốt ở mức giảm CNY50/tấn (USD8/tấn) xuống CNY9405/tấn (USD1210/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 1,161,354 tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày mồng 6 tháng Bảy, chốt ở mức tăng CNY76/tấn (USD11/tấn) lên CNY8325/tấn (USD1071/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 1,126,588 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày mồng 6 tháng Bảy, chốt ở mức giảm CNY15/tấn (USD2/tấn) xuống CNY5745/tấn (USD739/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 53,404 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập