Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 07/07/2016 (05:47)
Giá LLDPE tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày mồng 7 tháng Bảy, chốt ở mức tăng CNY60/tấn (USD9/tấn) lên CNY9400/tấn (USD1209/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 739,716 tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày mồng 7 tháng Bảy, chốt ở mức tăng CNY77/tấn (USD12/tấn) lên CNY8298/tấn (USD1067/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 823,050 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày mồng 7 tháng Bảy, chốt ở mức tăng CNY5/tấn (USD1/tấn) lên CNY5715/tấn (USD735/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 41,462 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập