Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 08/07/2016 (06:55)
Giá LLDPE tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày mồng 8 tháng Bảy, chốt ở mức giảm CNY360/tấn (USD54/tấn) xuống còn CNY9085/tấn (USD1168/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 630,000 tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày mồng 8 tháng Bảy, chốt ở mức giảm CNY360/tấn (USD54/tấn) xuống còn CNY8083/tấn (USD1040/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 714,950 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày mồng 8 tháng Bảy, chốt ở mức giảm CNY75/tấn (USD11/tấn) xuống còn CNY5645/tấn (USD726/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 43,846 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập