Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 11/07/2016 (05:50)
Giá LLDPE tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 11 tháng Bảy, chốt ở mức giảm CNY5/tấn (USD1/tấn) xuống còn CNY9095/tấn (USD1163/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 527,926 tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 11 tháng Bảy, chốt ở mức tăng CNY15/tấn (USD2/tấn) lên CNY8094/tấn (USD1035/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 550,186 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 11 tháng Bảy, chốt ở mức tăng CNY50/tấn (USD7/tấn) lên CNY5685/tấn (USD727/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 32,788 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập