Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 13/07/2016 (04:26)
Giá LLDPE tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 13 tháng Bảy, chốt ở mức giảm CNY130/tấn (USD19/tấn) xuống CNY9115/tấn (USD1165/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 740,420/tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 13 tháng Bảy, chốt ở mức giảm CNY74/tấn (USD11/tấn) xuống CNY8141/tấn (USD1041/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 774,878 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 13 tháng Bảy, chốt ở mức giảm CNY5/tấn (USD1/tấn) xuống CNY5725/tấn (USD732/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 67,056 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập