Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 14/07/2016 (04:17)
Giá LLDPE tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 14 tháng Bảy, giảm CNY75/tấn (USD11/tấn) xuống CNY9190/tấn (USD1175/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 758,252 tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 14 tháng Bảy, giảm CNY52/tấn (USD8/tấn) xuống CNY8211/tấn (USD1050/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 700,040 tấn

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 14 tháng Bảy, giảm CNY65/tấn (USD10/tấn) xuống CNY5745/tấn (USD735/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 34,054 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập