Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 15/07/2016 (04:34)
Giá LLDPE tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 15 tháng Bảy, chốt ở mức giảm CNY20/tấn (USD3/tấn) xuống CNY9130/tấn (USD1167/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 567,424 tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 15 tháng Bảy, chốt ở mức tăng CNY44/tấn (USD7/tấn) lên CNY8195/tấn (USD1048/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 515,518 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 15 tháng Bảy, chốt ở mức tăng CNY25/tấn (USD4/tấn) lên CNY5770/tấn (USD738/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 23,334 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập