Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 19/07/2016 (04:37)
Giá LLDPE tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 19 tháng Bảy, chốt ở mức giảm CNCY225/tấn (USD34/tấn) xuống USD8845/tấn (USD1131/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 622,486 tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 19 tháng Bảy, chốt ở mức giảm CNCY57/tấn (USD9/tấn) xuống USD8051/tấn (USD1029/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 720,592 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 19 tháng Bảy, chốt ở mức giảm CNCY35/tấn (USD5/tấn) xuống USD5700/tấn (USD729/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 32,884 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập