Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 20/07/2016 (04:22)
Giá LLDPE tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 20 tháng Bảy, chốt ở mức giảm CNY25/tấn (USD4/tấn) xuống CNY8875/tấn (USD1134/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 425,988 tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 20 tháng Bảy, chốt ở mức tăng CNY38/tấn (USD6/tấn) lên CNY8051/tấn (USD1029/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 589,886 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 20 tháng Bảy, chốt ở mức giảm CNY30/tấn (USD4/tấn) xuống CNY5665/tấn (USD724/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 40,482 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập