Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 21/07/2016 (04:55)
Giá LLDPE tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 21 tháng Bảy, chốt ở mức tăng CNY180/tấn (USD27/tấn) lên CNY9020/tấn (USD1153/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 428,408 tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 21 tháng Bảy, chốt ở mức tăng CNY152/tấn (USD23/tấn) lên CNY8192/tấn (USD1047/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 531,386 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 21 tháng Bảy, chốt ở mức tăng CNY130/tấn (USD19/tấn) lên CNY5775/tấn (USD738/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 47,652 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập