Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 22/07/2016 (05:03)
Giá LLDPE tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 22 tháng Bảy, chốt ở mức tăng CNY45 (USD7/tấn) lên CNY9020/tấn (USD1153/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 422,630 tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 22 tháng Bảy, chốt ở mức tăng CNY60 (USD9/tấn) lên CNY08168/tấn (USD1044/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 431,420 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 22 tháng Bảy, chốt ở mức giảm CNY30 (USD4/tấn) xuống CNY5705/tấn (USD729/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 34,172 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập