Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 25/07/2016 (05:18)
Giá LLDPE tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 25 tháng Bảy, chốt ở mức giảm CNY165/tấn (USD25/tấn) xuống CNY8865/tấn (USD1135/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 414,428 tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 25 tháng Bảy, chốt ở mức giảm CNY110/tấn (USD16/tấn) xuống CNY8057/tấn (USD1031/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 438,678 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 25 tháng Bảy, chốt ở mức giảm CNY35/tấn (USD5/tấn) xuống CNY5665/tấn (USD725/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 24,054 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập