Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 27/07/2016 (04:48)
Giá LLDPE tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 27 tháng Bảy, chốt ở mức tăng CNY15/tấn (USD2/tấn) lên CNY8740/tấn (USD1119/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao địch đạt 293,304 tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 27 tháng Bảy, chốt ở mức tăng CNY34/tấn (USD5/tấn) lên CNY8033/tấn (USD1028/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao địch đạt 457,166 tấn.


Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 27 tháng Bảy, chốt ở mức tăng CNY20/tấn (USD3/tấn) lên CNY5590/tấn (USD716/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao địch đạt 27,808 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập