Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 28/07/2016 (08:16)
Giá LLDPE tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 28 tháng Bảy, chốt ở mức tăng CNY420/tấn (USD63/tấn) lên CNY9175/tấn (USD1175/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 621,668 tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 28 tháng Bảy, chốt ở mức tăng CNY307/tấn (USD46/tấn) lên CNY8328/tấn (USD1066/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 740,978 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 28 tháng Bảy, chốt ở mức tăng CNY65/tấn (USD10/tấn) lên CNY5700/tấn (USD730/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 34,666 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập