Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 29/07/2016 (04:30)
Giá LLDPE tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu, ngày 29 tháng Bảy, chốt ở mức tăng CNY150/tấn (USD22/tấn) lên CNY9165/tấn (USD1173/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 378,930 tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu, ngày 29 tháng Bảy, chốt ở mức giảm CNY14/tấn (USD2/tấn) xuống CNY8206/tấn (USD1051/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 392,036 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu, ngày 29 tháng Bảy, chốt ở mức giảm CNY45/tấn (USD7/tấn) xuống CNY5610/tấn (USD718/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 28,440 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập