Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 01/08/2016 (05:19)
Giá LLDPE tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày mồng 1 tháng Tám, chốt ở mức tăng CNY210/tấn (USD32/tấn) lên CNY9350/tấn (USD1200/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 316,740/tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày mồng 1 tháng Tám, chốt ở mức tăng CNY62/tấn (USD9/tấn) lên CNY8293/tấn (USD1064/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 374,038/tấn

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày mồng 1 tháng Tám, chốt ở mức tăng CNY85/tấn (USD13/tấn) lên CNY5730/tấn (USD735/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 43,680/tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập