Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 03/08/2016 (04:10)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày mồng 3 tháng Tám, chốt ở mức giảm CNY50/tấn (USD8/tấn) xuống CNY8975/tấn (USD1152/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 504,810 tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư, ngày mồng 3 tháng Tám, chốt ở mức tăng CNY6/tấn (USD1/tấn) lên CNY8311/tấn (USD1066/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 274,086 tấn.

Giá LLDPE tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày mồng 3 tháng Tám, chốt ở mức tăng CNY130/tấn (USD20/tấn) lên CNY5825/tấn (USD747/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 57,878 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập