Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 04/08/2016 (04:33)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 4 tháng Tám, chốt ở mức giảm CNY20/tấn (USD3/tấn) xuống CNY8900/tấn (USD1142/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 454,854 tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 4 tháng Tám, chốt ở mức giảm CNY32/tấn (USD5/tấn) xuống CNY8261/tấn (USD1060/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 321,036 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 4 tháng Tám, chốt ở mức tăng CNY55/tấn (USD8/tấn) lên CNY5840/tấn (USD749/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 38,524 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập