Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 05/08/2016 (05:04)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 5 tháng Tám, chốt ở mức tăng CNY180/tấn (USD27/tấn) lên CNY9085/tấn (USD1166/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 514,182 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 5 tháng Tám, chốt ở mức tăng CNY51/tấn (USD8/tấn) lên CNY8320/tấn (USD1068/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 278,924 tấn.

Giá PVC tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 5 tháng Tám, chốt ở mức giảm CNY10/tấn (USD2/tấn) xuống CNY5810/tấn (USD746/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 36,648 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập