Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 08/08/2016 (04:30)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 8 tháng Tám, chốt ở mức tăng CNY40/tấn (USD6/tấn) lên CNY9070/tấn (USD1167/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 519,952 tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 8 tháng Tám, chốt ở mức tăng CNY142/tấn (USD21/tấn) lên CNY8440/tấn (USD1086/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 362,992 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 8 tháng Tám, chốt ở mức tăng CNY145/tấn (USD22/tấn) lên CNY5970/tấn (USD768/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 43,498 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập