Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 09/08/2016 (04:13)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 9 tháng Tám, chốt ở mức tăng CNY25/tấn (USD4/tấn) lên CNY9050/tấn (USD1165/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 633,762 tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 9 tháng Tám, chốt ở mức tăng CNY84/tấn (USD13/tấn) lên CNY8492/tấn (USD1093/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 229,418 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 9 tháng Tám, chốt ở mức tăng CNY130/tấn (USD20/tấn) lên CNY5995/tấn (USD772/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 47,818 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập