Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 10/08/2016 (04:27)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 10 tháng Tám, chốt ở mức giảm CNY185/tấn (USD28/tấn) xuống CNY8905/tấn (USD1146/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 614,314 tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 10 tháng Tám, chốt ở mức giảm CNY/202tấn (USD30/tấn) xuống CNY8259/tấn (USD1063/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 390,982 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 10 tháng Tám, chốt ở mức giảm CNY65/tấn (USD10/tấn) xuống CNY5940/tấn (USD765/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 26,256 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập