Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 11/08/2016 (05:21)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 11 tháng Tám, chốt ở mức giảm CNY85/tấn (USD13/tấn) xuống còn CNY8890/tấn (USD1144/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 464,312 tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 11 tháng Tám, chốt ở mức giảm CNY121/tấn (USD18/tấn) xuống còn CNY8212/tấn (USD1057/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 300,390 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 11 tháng Tám, chốt ở mức tăng CNY5/tấn (USD1/tấn) lên CNY5955/tấn (USD766/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 30,014 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập