Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 12/08/2016 (04:51)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 12 tháng Tám, chốt ở mức tăng CNY30/tấn (USD5/tấn) lên CNY8900/tấn (USD1146/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 299,916 tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 12 tháng Tám, chốt ở mức tăng CNY22/tấn (USD3/tấn) lên CNY8235/tấn (USD1060/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 165,196 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 12 tháng Tám, chốt ở mức giảm CNY10/tấn (USD2/tấn) xuống CNY5950/tấn (USD766/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 21,416 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập